Niedziela 13 Stycznia 2019 r.

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie» [Łk 3,22b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 14 Stycznia 2019 r.

«Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży» [Hbr 1,6b] [Cytat dnia]

Wtorek 15 Stycznia 2019 r.

Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił, co by nie było Mu poddane. [Hbr 2,8a] [Cytat dnia]

Środa 16 Stycznia 2019 r.

Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. [Hbr 2,18] [Cytat dnia]

Czwartek 17 Stycznia 2019 r.

Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. [Hbr 3,14] [Cytat dnia]

Piątek 18 Stycznia 2019 r.

Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica [...], aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. [Hbr 4,1] [Cytat dnia]

Sobota 19 Stycznia 2019 r.

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia [Hbr 4,16a] [Cytat dnia]