Niedziela 20 Stycznia 2019 r.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. [1Kor 12,7] [Cytat dnia]

Poniedziałek 21 Stycznia 2019 r.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. [Hbr 5,8] [Cytat dnia]

Wtorek 22 Stycznia 2019 r.

A ponieważ Abraham tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. [Hbr 6,15] [Cytat dnia]

Środa 23 Stycznia 2019 r.

Dane Mu jest takie świadectwo: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». [Hbr 7,17] [Cytat dnia]

Czwartek 24 Stycznia 2019 r.

Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza [Hbr 8,6] [Cytat dnia]

Piątek 25 Stycznia 2019 r.

Wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. [Dz 22,15] [Cytat dnia]

Sobota 26 Stycznia 2019 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [2Tm 1,7] [Cytat dnia]