Niedziela 3 Lutego 2019 r.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy. [1Kor 13,13a] [Cytat dnia]

Poniedziałek 4 Lutego 2019 r.

Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. [Hbr 11,40] [Cytat dnia]

Wtorek 5 Lutego 2019 r.

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. [Hbr 12,2a] [Cytat dnia]

Środa 6 Lutego 2019 r.

Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. [Hbr 12,14] [Cytat dnia]

Czwartek 7 Lutego 2019 r.

Przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego [...] do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach [Hbr 12,22a.23a] [Cytat dnia]

Piątek 8 Lutego 2019 r.

Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele. [Hbr 13,3] [Cytat dnia]

Sobota 9 Lutego 2019 r.

Bóg zaś pokoju [...] niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę. [Hbr 13,20a.21a] [Cytat dnia]