Niedziela 10 Lutego 2019 r.

«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» «Oto ja, poślij mnie!» [Iz 6,8] [Cytat dnia]

Poniedziałek 11 Lutego 2019 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. [Mk 6,56c] [Cytat dnia]

Wtorek 12 Lutego 2019 r.

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. [Mk 7,8] [Cytat dnia]

Środa 13 Lutego 2019 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. [Mk 7,23] [Cytat dnia]

Czwartek 14 Lutego 2019 r.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!». [Łk 10,5] [Cytat dnia]

Piątek 15 Lutego 2019 r.

«Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę» [Mk 7,37] [Cytat dnia]

Sobota 16 Lutego 2019 r.

Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. [Mk 8,8] [Cytat dnia]