Niedziela 24 Lutego 2019 r.

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 25 Lutego 2019 r.

«Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy» [Mk 9,23] [Cytat dnia]

Wtorek 26 Lutego 2019 r.

«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». [Mk 9,35] [Cytat dnia]

Środa 27 Lutego 2019 r.

«Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». [Mk 9,40] [Cytat dnia]

Czwartek 28 Lutego 2019 r.

Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. [Mk 9,50b] [Cytat dnia]

Piątek 1 Marca 2019 r.

Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. [Mk 10,9] [Cytat dnia]

Sobota 2 Marca 2019 r.

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. [Mk 10,15] [Cytat dnia]