Niedziela 24 Marca 2019 r.

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. [Łk 13,3] [Cytat dnia]

Poniedziałek 25 Marca 2019 r.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. [Łk 1,37] [Cytat dnia]

Wtorek 26 Marca 2019 r.

Czyż i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? [Mt 18,33] [Cytat dnia]

Środa 27 Marca 2019 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [Mt 5,17] [Cytat dnia]

Czwartek 28 Marca 2019 r.

Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże [Łk 11,20] [Cytat dnia]

Piątek 29 Marca 2019 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego [Mk 12,29.30a] [Cytat dnia]

Sobota 30 Marca 2019 r.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony [Łk 18,14b] [Cytat dnia]