Niedziela 31 Marca 2019 r.

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. [2 Kor 5,17b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 1 Kwietnia 2019 r.

Oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. [Iz 65,18b] [Cytat dnia]

Wtorek 2 Kwietnia 2019 r.

Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. [Ez 47, 9c] [Cytat dnia]

Środa 3 Kwietnia 2019 r.

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! [Iz 49,15b] [Cytat dnia]

Czwartek 4 Kwietnia 2019 r.

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. [Wj 32,14] [Cytat dnia]

Piątek 5 Kwietnia 2019 r.

Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony. [Mdr 2,20] [Cytat dnia]

Sobota 6 Kwietnia 2019 r.

Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. [Jr 11,20b] [Cytat dnia]