Niedziela 7 Kwietnia 2019 r.

«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem» [J 8,7b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 8 Kwietnia 2019 r.

«Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca» [J 8,19b] [Cytat dnia]

Wtorek 9 Kwietnia 2019 r.

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem [J 8,28a] [Cytat dnia]

Środa 10 Kwietnia 2019 r.

Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. [J 8,36] [Cytat dnia]

Czwartek 11 Kwietnia 2019 r.

«Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki» [J 8,51] [Cytat dnia]

Piątek 12 Kwietnia 2019 r.

Choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. [J 10,38] [Cytat dnia]

Sobota 13 Kwietnia 2019 r.

Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród [J 11,50] [Cytat dnia]