Niedziela 5 Maja 2019 r.

«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». [J 21,17c] [Cytat dnia]

Poniedziałek 6 Maja 2019 r.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. [J 14,14] [Cytat dnia]

Wtorek 7 Maja 2019 r.

Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. [J 6,33] [Cytat dnia]

Środa 8 Maja 2019 r.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. [J 10,11] [Cytat dnia]

Czwartek 9 Maja 2019 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. [J 6,51c] [Cytat dnia]

Piątek 10 Maja 2019 r.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. [J 6,56] [Cytat dnia]

Sobota 11 Maja 2019 r.

My uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym. [J 6,69] [Cytat dnia]