Niedziela 2 Czerwca 2019 r.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami [Dz 1,8a] [Cytat dnia]

Poniedziałek 3 Czerwca 2019 r.

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat [J 16,33b] [Cytat dnia]

Wtorek 4 Czerwca 2019 r.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. [J 17,9] [Cytat dnia]

Środa 5 Czerwca 2019 r.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. [J 17,15] [Cytat dnia]

Czwartek 6 Czerwca 2019 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem [J 17,24a] [Cytat dnia]

Piątek 7 Czerwca 2019 r.

A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» [J 21,19b] [Cytat dnia]

Sobota 8 Czerwca 2019 r.

«Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» [J 21,22] [Cytat dnia]