Niedziela 16 Czerwca 2019 r.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje [...] [Duch] z mojego weźmie i wam objawi [J 16,15] [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Czerwca 2019 r.

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie [Mt 5,42] [Cytat dnia]

Wtorek 18 Czerwca 2019 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują [Mt 5,44] [Cytat dnia]

Środa 19 Czerwca 2019 r.

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli [Mt 6,1a] [Cytat dnia]

Czwartek 20 Czerwca 2019 r.

«To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» [1 Kor 11,24] [Cytat dnia]

Piątek 21 Czerwca 2019 r.

Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! [Mt 6,23b] [Cytat dnia]

Sobota 22 Czerwca 2019 r.

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. [Mt 6,33] [Cytat dnia]