Niedziela 7 Lipca 2019 r.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. [Ga 6,18] [Cytat dnia]

Poniedziałek 8 Lipca 2019 r.

Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. [Rdz 28,15b] [Cytat dnia]

Wtorek 9 Lipca 2019 r.

«Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» [Rdz 32,27b] [Cytat dnia]

Środa 10 Lipca 2019 r.

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. [Mt 10,6] [Cytat dnia]

Czwartek 11 Lipca 2019 r.

"Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" [Mt 19,27] [Cytat dnia]

Piątek 12 Lipca 2019 r.

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. [Mt 10,16] [Cytat dnia]

Sobota 13 Lipca 2019 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. [Mt 10,28a] [Cytat dnia]