Niedziela 6 Października 2019 r.

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? [Ha 1,2a] [Cytat dnia]

Poniedziałek 7 Października 2019 r.

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami." [Łk 1,28] [Cytat dnia]

Wtorek 8 Października 2019 r.

«Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam» [Jon 3,2] [Cytat dnia]

Środa 9 Października 2019 r.

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy [Łk 11,3.4a] [Cytat dnia]

Czwartek 10 Października 2019 r.

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. [Łk 11,10] [Cytat dnia]

Piątek 11 Października 2019 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. [Łk 11,23] [Cytat dnia]

Sobota 12 Października 2019 r.

«Bo czyż pozwolę, by krew ich pozostała bez pomsty? Nie pozostawię bez pomsty» [Jl 4,21a] [Cytat dnia]