Niedziela 13 Października 2019 r.

«Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» [Łk 17,18] [Cytat dnia]

Poniedziałek 14 Października 2019 r.

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! [Rz 1,7b] [Cytat dnia]

Wtorek 15 Października 2019 r.

Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, [...] zamiast służyć Stwórcy [Rz 1,25a] [Cytat dnia]

Środa 16 Października 2019 r.

Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła [Rz 2,9a] [Cytat dnia]

Czwartek 17 Października 2019 r.

On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. [Rz 3,26b] [Cytat dnia]

Piątek 18 Października 2019 r.

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii [2Tm 4,17a] [Cytat dnia]

Sobota 19 Października 2019 r.

Jemu uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. [Rz 4,17b] [Cytat dnia]