Niedziela 20 Października 2019 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? [Łk 18,8b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 21 Października 2019 r.

«Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» [Łk 12,14] [Cytat dnia]

Wtorek 22 Października 2019 r.

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. [Rz 5,20b] [Cytat dnia]

Środa 23 Października 2019 r.

Grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. [Rz 6,14] [Cytat dnia]

Czwartek 24 Października 2019 r.

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie [Rz 6,23] [Cytat dnia]

Piątek 25 Października 2019 r.

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. [Rz 7,19] [Cytat dnia]

Sobota 26 Października 2019 r.

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. [Rz 8,9a] [Cytat dnia]