Niedziela 17 Listopada 2019 r.

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich [Łk 21,17] [Cytat dnia]

Poniedziałek 18 Listopada 2019 r.

«Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał» [Łk 18,41] [Cytat dnia]

Wtorek 19 Listopada 2019 r.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama [Łk 19,9] [Cytat dnia]

Środa 20 Listopada 2019 r.

Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma [Łk 19,26] [Cytat dnia]

Czwartek 21 Listopada 2019 r.

Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia [Łk 19,44b] [Cytat dnia]

Piątek 22 Listopada 2019 r.

Napisane jest: "Mój dom będzie domem modlitwy", a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. [Łk 19,46] [Cytat dnia]

Sobota 23 Listopada 2019 r.

Już umrzeć nie mogą, gdyż [...] są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania [Łk 20,36] [Cytat dnia]