Niedziela 16 Sierpnia 2020 r.

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. [Iz 56,7c] [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Sierpnia 2020 r.

Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. [Mt 19,17] [Cytat dnia]

Wtorek 18 Sierpnia 2020 r.

Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem – w obliczu swoich oprawców? [Ez 28,9a] [Cytat dnia]

Środa 19 Sierpnia 2020 r.

Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. [Ez 34,10a] [Cytat dnia]

Czwartek 20 Sierpnia 2020 r.

I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. [Ez 36,26a] [Cytat dnia]

Piątek 21 Sierpnia 2020 r.

Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. [Ez 37,9b] [Cytat dnia]

Sobota 22 Sierpnia 2020 r.

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. [Iz 9,6c] [Cytat dnia]