Niedziela 30 Sierpnia 2020 r.

Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. [Jr 20,8b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 31 Sierpnia 2020 r.

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. [1 Kor 2,2] [Cytat dnia]

Wtorek 1 Września 2020 r.

My nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. [1Kor 2,12] [Cytat dnia]

Środa 2 Września 2020 r.

Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. [1Kor 3,7] [Cytat dnia]

Czwartek 3 Września 2020 r.

Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. [1Kor 3,18] [Cytat dnia]

Piątek 4 Września 2020 r.

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. [1Kor 4,2] [Cytat dnia]

Sobota 5 Września 2020 r.

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? [1Kor 4,7] [Cytat dnia]