Niedziela 31 Stycznia 2021 r.

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne [Mk 1,27] [Cytat dnia]

Poniedziałek 1 Lutego 2021 r.

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą [Mk 5,19] [Cytat dnia]

Wtorek 2 Lutego 2021 r.

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu [Łk 2,35] [Cytat dnia]

Środa 3 Lutego 2021 r.

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony [Mk 6,4] [Cytat dnia]

Czwartek 4 Lutego 2021 r.

Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali [Mk 6,13] [Cytat dnia]

Piątek 5 Lutego 2021 r.

Jan (...) wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata [Mk 6,18] [Cytat dnia]

Sobota 6 Lutego 2021 r.

On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco» [Mk 6,31] [Cytat dnia]