Niedziela 7 Lutego 2021 r.

Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? [Hi 7,1] [Cytat dnia]

Poniedziałek 8 Lutego 2021 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie [Mk 6,56] [Cytat dnia]

Wtorek 9 Lutego 2021 r.

I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować [Mk 7,9] [Cytat dnia]

Środa 10 Lutego 2021 r.

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. [Mk 7,23] [Cytat dnia]

Czwartek 11 Lutego 2021 r.

Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę. [Mk 7,27] [Cytat dnia]

Piątek 12 Lutego 2021 r.

On (...) spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. [Mk 7,34] [Cytat dnia]

Sobota 13 Lutego 2021 r.

Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. [Mk 8,2] [Cytat dnia]