Niedziela 15 Maja 2022 r.

I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe
[Ap 21,5] [Cytat dnia]

Poniedziałek 16 Maja 2022 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem [J 17,24] [Cytat dnia]

Wtorek 17 Maja 2022 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję [J 14,27] [Cytat dnia]

Środa 18 Maja 2022 r.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami [J 17,24] [Cytat dnia]

Czwartek 19 Maja 2022 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! [J 15,9] [Cytat dnia]

Piątek 20 Maja 2022 r.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał [J 15,16] [Cytat dnia]

Sobota 21 Maja 2022 r.

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził
[J 15,18]
[Cytat dnia]