Słownik biblijny

Hasła na literę „A”

Adam

(hebr. - “człowiek”)

Stworzony z ziemi; praojciec wszystkich ludzi; według starszej relacji biblijnej Bóg ulepił go „z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”, potem dopiero powstały rajski ogród i zwierzęta, które Adam pomagał Bogu nazwać.
Inna wersja mówi, że pierwszy człowiek powstał na samym końcu stworzenia, kiedy istniał już Eden. Z żebra Adama Bóg stworzył Ewę, na której widok mężczyzna miał wypowiedzieć słowa: „Ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała”.

W tradycji żydowskiej Adam był pierwotnie istotą dwupłciową, zaś powstanie Ewy wiązało się z wyodrębnieniem się z Adama jego żeńskiego pierwiastka.

W następstwie rozerwania pierwotnej pełni ludzie skazani zostali na wieczne poszukiwanie swoich „drugich połówek” (zobacz Uczta Platona). Adam uległ namowom kobiety i zjadł zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. Za karę Bóg wygnał pierwszych małżonków z raju. Odtąd Ewa miała rodzić w bólach, Adam zaś pracować na chleb „w pocie czoła”.

(za: Gość Niedzielny Nr 26/2002)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama