Słownik biblijny

Hasła na literę „B”

Bracia Jezusa

wzmiankowani przez pisma Nowego Testamentu: Jakub, Józef, Szymon i Juda (Mt 13,55; Mk 6,3). Ewangelie wymieniają też Jego siostry, ale nie podają ich imion. Trzeba jednak pamiętać, że greckim terminom adelfos oraz adelfe odpowiadają hebrajskie wyrazy ah oraz ahot, które nie zawsze oznaczają rodzonego brata lub siostrę, ale mogą odnosić się do dalszych stopni pokrewieństwa. Na przykład w Księdze Rodzaju bratanek Abrahama, Lot, nazwany jest jego bratem (Rdz 14,14.16). Z tego powodu Biblia Tysiąclecia odchodzi od dosłownego przekładu tych dwóch wierszy. W pierwszym tłumaczy wyraz hebrajski ah jako krewny, natomiast w drugim opuszcza ten termin.

(za: Gość Niedzielny Nr 27/2003)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama