Słownik biblijny

Hasła na literę „D”

DOTAN

[BT: Dotain]
Miasto w środkowej Palestynie, w je go okolicach Józef i jego bracia paśli swe stada (Rdz 37,17). W Dotan król syryjski szukał proroka Elizeusza (2 Krl 6,13). Starożytne Dotan utożsamia się z obecnym Tell Dosa, 16 km na północ od Samarii/Sebaste i blisko południowego skraju równiny Ezdrelon. W starożytności i dziś Dotan leżało blisko głównych dróg handlowych i pośród pastwisk.

W Tell Dosa prace wykopaliskowe prowadził Joseph Free w latach 1953-1960. Warstwa gruntu grubości 10 m dowodzi raczej ciągłego zasiedlenia tej miejscowości, od późnego chalkolitu (ok. 3200 r. przed Chr.) po epokę żelaza II (do 700 r. przed Chr.), akropol hellenistyczny, niewielkie pozostałości rzymskie i pałac Mameluków. Rozległy obszar zasiedlenia w środkowym brązie i kilka poziomów epoki żelaza II można łączyć z relacjami biblijnymi. Szczególnie bogate są pochówki od czasów kolca epoki późnego brązu po epokę żelaza I (XIII-XII w. przed Chr.).
(EB)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama