Słownik biblijny

Hasła na literę „J”

JONASZ

Jonasz, czyli „Gołąb”. To bohater księgi nazwanej tym imieniem.

Identyfikuje się go z synem Amittaja, prorokiem z Gat ha-Chefer w Galilei (dziś Meszhed), żyjącym w czasach króla izraelskiego Jeroboama II (VIII w. przed Chr.).

Księga Jonasza jest opowieścią o proroku, który przez zamierzoną ucieczkę na przeciwległy kraniec świata chce uwolnić się od powierzonej mu przez Pana misji prorockiej. Pod presją nadzwyczajnych wypadków spełnia wreszcie posłannictwo Boże w Niniwie i osiąga niespodziewany rezultat nawrócenia.

Wręcz bajkowy jest wątek połknięcia proroka przez wieloryba, który przeniósł go bliżej miejsca, w które Bóg go posłał.

„Trzy dni i trzy noce był we wnętrznościach wielkiej ryby” - mówi o nim Jezus. Te słowa są częścią dłuższej wypowiedzi, w której Jezus odnosząc się do żądania spektakularnego znaku potwierdzającego jego posłannictwo, wskazuje, że ważniejsze od cudu jest samo słowo - bo Jonasz żadnego znaku nie uczynił, tylko napominał.

Wreszcie odnajdujemy tu zapowiedź zmartwychwstania - jako że owe „trzy dni” Jezus odnosi do zapowiadanego przebywania w grobie. W całej wypowiedzi zawartych jest więcej wątków i aluzji odnoszących się do misji Jezusa.

Otwórz: Mt 12,38-42; Jon 1-4.

Autor: ks. Tomasz Horak

 

Reklama

Reklama