Słownik biblijny

Hasła na literę „K”

KORBAN


Słowo hebrajskie określające ofiarę ślubowaną Bogu (Kpł 1,2; Lb7,13); ze względu na sposób życia odnosi się także do nazirejczyków (Ant. 4,73). Mk 7,11-13 podaje, że własnością ogłoszoną jako „korban” nie wolno było wesprzeć rodziców. Nie ma jednak żadnego innego potwierdzenia tej zasady. Miszna, skodyfikowana już po powstaniu Ewangelii, wydaje się twierdzić, że należy złamać ślub, gdyby z jego powodu rodzice pozostaliby bez wsparcia!
(za: EB)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama