Słownik biblijny

Hasła na literę „K”

KOŚCIÓŁ


(grec. ekklesia)
Oznacza społeczność wszystkich chrześcijan, a także poszczególne gminy chrześcijańskie. Stary Testament położył podwaliny pod pojęcie Kościoła, stosując termin kahal - Lud Boży gromadzący się głównie w celu sprawowania obrzędów kultycznych. Podstawą i ogniwem łączącym kahal Starego Testamentu było przymierze. W Nowym Testamencie zgromadzeniem tym jest nowy Lud Boży - nowy Izrael, nazwany potomstwem Abrahama. Fundamentem Kościoła jest Chrystus.

Apostołom zlecił kontynuację swego dzieła. Mandat ten powtórzył Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, rozszerzając go na wszystkie narody. Najwyraźniej rozwinął naukę o Kościele św. Paweł w listach kierowanych do poszczególnych gmin. Porównuje on Kościół do Ciała Chrystusa, uwielbionego Pana, który umarł na krzyżu za grzechy świata.

Ma charakter misyjny, ponieważ - zgodnie z zaleceniem Chrystusa - spoczywa na nim obowiązek pełnienia swej zbawczej misji w świecie. Kościół żyje w świecie, ma w nim spełniać określone zadania, ale skierowany musi być ustawicznie ku Bogu, swemu ostatecznemu celowi.
(za: Gość Niedzielny Nr 36/2002)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama