Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SYROFENICJANKA


Kobieta, która słysząc O czynach Jezusa, pragnęła, by uzdrowił jej córkę (Mk 7,26). Mówi się o niej także jako o Greczynce, tj. pogance. Termin „Syrofenicjanka” wskazuje, że pochodziła z Fenicji, położonej w rzymskiej prowincji Syria lub, mówiąc bardziej dokładnie, z obszaru między Tyrem, a Sydonem. W paralelnym fragmencie (Mt 15,22) została nazwana „kobietą kananejską”, co nawiązuje do starożytnego określenia geograficznego, które mogło odnosić się do tego obszaru.
(EB)

Reklama

Reklama