Słownik biblijny

Hasła na literę „Z”

ZASTĘP


Słowo oznaczające nieprzebrane tłumy lub wojska. Jedno z imion Boga Izraela brzmi „Pan Zastępów”:. (1 Sm 17,45). Jego zastępami mogły być wojska Izraela lub wojska niebieskie. W skład wojsk niebieskich wchodzili aniołowie i inne istoty otaczające Jego tron (1 Krl 22,19; Iz 6,1-5). Z zastępami niebieskimi łączono „gwiazdy z niebios” (Sdz 5,20) i siły natury (Am 4,13).
(EB)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama