Sylwetka Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab.
Waldemar Chrostowski

  • Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich I kadencji (2003-2008) oraz II kadencji (2008-2013);
  • Członek Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk;
  • Członek Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski;
  • Kierownik Sekcji Biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Kierownik Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego;
  • Redaktor naczelny kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999-)
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, Kutno-Woźniaków (1986/1987)
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1987-1999)
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie (1988/1989)
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja Św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” (1988-1994)
Spertus Institute of Jewish Studies, Chicago, USA (1994)
Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki (1996-1999)
Instytut Nauk Religijnych im. św. Tomasza z Akwinu, Kijów, Ukraina (2003)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001-2010)

Lic.: Akademickie Studium Teologii Katolickiej w Warszawie (1977)
Tekst 1 Kor 7,36-38 na tle rozwoju Pawłowej doktryny eschatologiczno-paruzyjnej (ks. doc. dr hab. Kazimierz Romaniuk)
LNB: Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1981) Wisd 14,7-8 as the Conclusion of the Condemnation of the Worship and the False Divinization of Human Works (o. prof. Eduard Des Places SJ)
KDNB: Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1982)
Mgr: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1984)
Dr: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1986)
Interpretacja dziejów Izraela w Ez 16, 20 i 23 oraz jej reinterpretacja w Septuagincie i w Targumie (bp doc. dr hab. Henryk Muszyński)
Dr hab.: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1996)
Ogród Eden – zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Rozprawy i Studia Biblijne 1, Warszawa 1996.
Prof.: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2003)
Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 10, Warszawa 2003
Ogród Eden – zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Rozprawy i Studia Biblijne 1, Warszawa 1996.
Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 10, Warszawa 2003.
Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, wyd. 2, Warszawa 2007.
Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 34, Warszawa 2009.
Kościół, Żydzi, Polska. Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, wyd 1 i 2, Warszawa 2009.

Zainteresowania: Filatelistyka tematyczna (zbiory: Jan Paweł II i Stary Testament) oraz pielgrzymki i podróże.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama