Tymoteusz

Uczeń i współpracownik apostoła Pawła, który nazywa go bratem i pomocnikiem.

Był synem Euniki, a wnukiem Lois.  Jego ojcem był zamożny Grek, poganin, który pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza w wierze mojżeszowej.

Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym. Chrzest przyjął z rąk św. Pawła. Dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków Paweł poddał go obrzezaniu.

Św. Paweł wysyłał go w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin, które założył. Wyznaczył go na biskupa Efezu. W czasie podróży zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy w posłudze apostolskiej.

Uczeń i przyjaciel dzielił ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie. Wśród ksiąg Nowego Testamentu znajdują się dwa Pawłowe listy do Tymoteusza.

Tradycja głosi, że Tymoteusz poniósł męczeńską śmierć za Trajana z rąk tłumu pogańskiego, gdy publicznie zaprotestował przeciwko krwawym igrzyskom.

Martyrologium Rzymskie podaje, iż występował przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Być może obie przyczyny były powodem jego śmierci około roku 97.

Otwórz: 1 Tm 1,1nn.; 2 Tm 2,2; Flp 2,19-24

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama