Misja apostołów

Oglądamy scenę z Dziejów Apostolskich: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (2, 2-4). 


Wszyscy apostołowie są zaskoczeni i przerażeni. Zupełnie inaczej zachowuje się natomiast Matka Boża, przedstawiona w centrum kompozycji. Jest spokojna, spogląda w górę i kładzie dłoń na sercu. Tak w krajach katolickich zwykle malowano zesłanie Ducha Świętego od czasów, gdy zwolennicy reformacji zaczęli kwestionować rolę Najświętszej Maryi Panny. Na obrazie Corrada Giaquinta jest Ona jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Artysta dodatkowo namalował jej postać oświetloną nadnaturalnym światłem, co jeszcze bardziej podkreśla Jej znaczenie.


Giaquinto wyróżnił także dwóch apostołów, których widzimy na pierwszym planie, lepiej oświetlonych od pozostałych. To Jan (z prawej) i Piotr. Wybór nie jest przypadkowy. Trzymający w ręce księgę Jan reprezentuje tu ewangelistów. W ten sposób artysta podkreśla znaczenie zesłania Ducha Świętego jako Bożej inspiracji w ich pracy. Natomiast osoba Piotra przypomina, że zesłanie Ducha Świętego było związane z misją, jaką Jezus powierzył apostołom. Natchnięty przez Ducha Świętego najważniejszy z apostołów będzie mógł spełnić wolę Chrystusa. W lewym dolnym rogu obrazu widzimy klucze powierzone Piotrowi przez Jezusa, symbol przewodzenia Kościołowi. Jeden z nich leży na księdze Pisma Świętego, drugi znajduje się pod nią. To znak zadania, jakie czeka apostołów pod przewodnictwem Piotra – budowa Kościoła na podstawie Pisma Świętego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg