Słowo się mną zajmuje

10 IV będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną. To święto ma nas przekonać, że Pismo Święte winno być chlebem powszednim.

Kocham Pismo Święte – mówi Agata Sekuła, polonistka z Nowego Sącza. – Po raz pierwszy Ewangelię przeczytałam, mając 15 lat, a dzisiaj mam 50. Czytanie Biblii jest w moim życiu zawsze, nie mogłabym zacząć dnia bez Pisma Świętego. Codziennie czytam czytania z dnia, które daje nam Kościół. Wiem, jak wiele mi to daje. Chcę pokazać innym, że warto – przekonuje.

Słowo stwarza nas na nowo
Agata Sekuła jest osobą świecką, która prowadzi w swojej parafii spotkania lectio divina. To metoda ucząca czytania Pisma Świętego, oparta na czterech krokach: czytaniu, medytacji, modlitwie i kontemplacji.

– Od kilkunastu lat jeżdżę do Krakowa do salwatorianów, do Centrum Formacji Duchowej, gdzie o. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum, prowadzi tą metodą rekolekcje. Tam wysłuchałam wielu wspaniałych wykładów biblijnych – opowiada. Sama podpisałaby się pod dwoma zdaniami, które o. Krzysztof Wons często powtarza. Pierwsze, że słowo Boże stworzyło świat. – I to słowo Boże dzisiaj ma taką samą moc jak w dniu stworzenia, ono może stworzyć i nas na nowo, kształtować i budować – zauważa pani Agata. Drugie – to zajmij się Słowem, a Ono zajmie się tobą i twoim życiem. – I to bardzo się sprawdza. Ja rano zajmuję się Słowem, a potem to Ono zajmuje się mną cały dzień i prowadzi mnie – dodaje.

Tym przekonaniem dzieli się z innymi, dlatego gdy ks. Zbigniew Biernat, proboszcz nowo tworzącej się parafii pw. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu, powiedział, że chciałby, aby powstała w parafii grupa biblijna, pomyślała, że mogłaby się podzielić zdobytą wiedzą i osobistym doświadczeniem.

Lectio divina
Na spotkania ze Słowem przychodzi ok. 20–25 osób. Odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca. Ich formuła została dostosowana do potrzeb parafialnych. Spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza to wprowadzenie do tekstu biblijnego, druga – modlitwa tym tekstem przed Najświętszym Sakramentem. Zawsze w spotkaniach uczestniczy także proboszcz.

– Sam medytuje z nami. Modlimy się razem. To bardzo ważne wsparcie i przykład, jaki ksiądz nam daje – mówi pani Agata. Jak zauważa ks. Piotr Łabuda, biblista, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, parafia ta dopiero powstaje, buduje kościół, ale wznosi go na najcenniejszym fundamencie, jakim jest słowo Boże. – Podobnie jest też w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, gdzie lectio divina prowadzi ks. Janusz Stachoń – dodaje biblista. Comiesięczne spotkania lectio divina odbywają się również w pierwszą sobotę miesiąca w parafii św. Maksymiliana w Tarnowie, a tydzień później w Dębicy u sióstr służebniczek.

Komentarze i pomoce
– W wielu parafiach grupy biblijne istnieją i działają, jednak naszym celem jest nie tyle zakładanie nowych, ile „ubiblijnianie” tych, które już przy każdej parafii istnieją, ministrantów, lektorów, oddziałów Caritas, Akcji Katolickiej, rad parafialnych. Spróbujmy w tych wspólnotach sięgać po Biblię – zachęca ks. Piotr Łabuda. Dobrym kluczem, jak zauważa, jest Krąg Biblijny, który przygotowuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.

– Teraz ukazał się jubileuszowy 30. zeszyt „Kręgu”; wydawany jest od 10 lat i omawia niedzielne Ewangelie, zachęcając do ich przeczytania, zastanowienia się, o czym opowiada dany fragment, i odniesienia go do swojego życia – mówi biblista. Okazję ku temu, by dowiedzieć się więcej o Biblii, stwarza również Radiowo-Internetowe Studium Biblijne, z którego można korzystać m.in. za pośrednictwem strony internetowej tarnowskiego „Gościa”.

– Można posłuchać obecnych i archiwalnych wykładów, a także kupić książki z serii „Poznając Biblię”, która zawiera wszystkie wykłady – informuje ks. Łabuda. Kolejna seria biblijna to „Źródło Wody Żywej”, która pokazuje, co to znaczy wierzyć, kim jest Bóg Ojciec. Niebawem ukaże się kolejna część dotycząca Jezusa Chrystusa. Biblia na stół Ks. Piotr Łabuda przede wszystkim zachęca, żeby czytać Biblię w domu.

– Pierwszy, najważniejszy krok to zdjąć Biblię z półki. Nie trzymać jej w jakimś eksponowanym miejscu, świętym, nietykalnym, ale położyć na stole. Niech nas niepokoi, zachęca do otwarcia i czytania – zauważa biblista.

W Roku Miłosierdzia szczególnie poleca Ewangelię św. Łukasza, która pokazuje miłosierdzie Boże. Warto też sprawdzić, jaką Biblię mamy w domu, czy to wydanie chrześcijańskie. – Polecamy Biblię Paulistów, Biblię Tysiąclecia, poznańską czy warszawsko-praską – mówi moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama