Apokryfy Nowego Testamentu po polsku

Na polski rynek weszła kolekcja „Apokryfów Nowego Testamentu”. Wspólną inicjatywę podjęły wydawnictwa Pallottinum oraz Hachette-Livre Polska.

Kolekcja „Apokryfy Nowego Testamentu” wydawana będzie pod redakcją ks. prof. Marka Starowieyskiego, wybitnego znawcy literatury starochrześcijańskiej i profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

„Apokryfy skierowane są z jednej strony do ludzi, którzy wiedzą coś o Biblii, ale także do historyków Kościoła starożytnego, po drugie, do historyków kultury, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Myślę, że to jest ważny utwór nie tyle biblijny, ile kulturotwórczy i o tym myślałem, opracowując te Apokryfy. Nie tyle o biblistach, bo oni sobie sami poradzą, natomiast myślałem o tym wielkim wpływie na kulturę i tej roli kulturotwórczej”.

Kolportowane w punktach sprzedaży prasy w całej Polsce, 16-tomowe wydanie Apokryfów Nowego Testamentu będzie kontynuacją kolekcji „Biblia Tysiąclecia”. Pierwszy tom nowej kolekcji, zatytułowany „Nieznane słowa Jezusa”, właśnie trafił do sprzedaży.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama