Abp Gołębiewski o percepcji Słowa Bożego „w terenie”

Zdaniem uczestniczącego w sesji abp. Mariana Gołębiewskiego, kolejne wystąpienia ojców synodalnych pokażą, jak słowo Boże jest obecne w życiu poszczególnych Kościołów lokalnych. Zobaczymy, na ile udało się wprowadzić w życie soborowe nauczanie o Objawieniu Bożym.

W Kościele polskim pod tym względem wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

„Mamy dobre wydania Biblii, wiele publikacji na tematy biblijne – powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita wrocławski. – Natomiast jeśli chodzi o przeżywanie Słowa Bożego, jeśli chodzi o jego percepcję wewnętrzną, to nasi wierni, a myślę, że i duchowni, jeszcze przeżywają trudności. Jak przejść od Biblii do życia i od życia do Biblii – to jest wielki problem. Spotkałem i takiego proboszcza, który z bogatego zasobu lektur mszalnych wybrał tylko te, których najczęściej używa, żeby mu się nie myliło. A więc mamy jeszcze do zrobienia dużo. Chodzi o uwrażliwienie i biskupów, i kapłanów na Słowo Boże, że to jest coś najbardziej podstawowego, a wiernych, żeby nie tylko kupowali Pismo Święte, odstawiali na półkę, a wykładali wtedy, kiedy ksiądz chodzi po kolędzie, ale żeby je czytali, rozważali, żeby ono wpływało na ich życie”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama