Lublin: Prezentacja Ewangeliarza Peresopnickiego

W piątek 8 maja 2009 r. odbędzie się w Lublinie prezentacja Ewangeliarza Peresopnickiego , jednego z pierwszych przekładów Ewangelii na język ukraiński. Odbywa się ona w związku z wydaniem w Kijowie reprintu rękopisu tego XVI-wiecznego zabytku piśmiennictwa ukraińskiego.

Lubelska prezentacja jest kolejną w cyklu ogólnoświatowych prezentacji tego dzieła, poprzednie odbyły się w wielu ośrodkach intelektualnych i naukowych świata – w Jerozolimie, Londynie, Oxford, Cambridge, Ottawie, Moskwie, ostatnio zaś w kwietniu br. w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie oraz w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W Polsce Ewangeliarz Peresopnicki zaprezentowany będzie jedynie w czterech ośrodkach, w tym także w Lublinie.
Organizatorami lubelskiej prezentacji Ewangeliarza Peresopnickiego są: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbywa się ona pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego. Prezentacja odbywa się przy wsparciu finansowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.
Lubelska prezentacja odbędzie się w piątek 8 maja 2009 r. o godz. 18 w Trybunale Koronnym w Lublinie (Rynek 1). Weźmie w niej udział delegacja Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Prezentacji dokona inicjatorka i główny koordynator projektu wydania reprintu Ewangeliarza siostra ihumenia Serafyma (Szewczyk). Jest ona przełożoną monasteru żeńskiego św. Michała Archanioła w Odessie oraz przewodniczącą Synodalnego Departamentu „Cerkiew i Kultura” Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.
Program uroczystości:
- otwarcie uroczystości,
- koncert zespołu kameralnego chóru Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Irmos”
pod dyrekcją Marianny Jarej,
- słowo J. E. Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla,
- prezentacja reprintu Ewangeliarza Peresopnickiego przez ihumenię Serafymę (Szewczyk), głównego koordynatora projektu wydania Ewangeliarza, przewodniczącą Synodalnego Departamentu „Cerkiew i Kultura” Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, przełożoną monasteru żeńskiego św. Michała Archanioła w Odessie,
- wykład dr. Tadeusza Karabowicza (Wydział Humanistyczny UMCS) Ewangeliarz Peresopnicki i jego znaczenie w kulturze ukraińskiej,
- wystąpienia przedstawicieli polskich i ukraińskich władz państwowych i samorządowych oraz środowisk akademickich,
- koncert chóru katedry prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama