Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Wiesław Helfik, Andrzej Mrozek, Lucyna Natkaniec-Nowak, Barbara Szczepanowicz Wydawnictwo WAM format: 156×232 stron: 184

Minerały i skały od początku rozwoju ludzkości powszechnie nazywane są kamieniami. Występują one w obrębie najbardziej zewnętrznej strefie kuli ziemskiej o miąższości około 50 km., zwanej skorupą ziemską (litosferą). Od momentu pojawienia się wokół kuli ziemskiej atmosfery, a następnie hydrosfery, na jej powierzchni i wewnątrz litosfery zachodzą różnorodne procesy geologiczne, jak wietrzenie, transport, sedymentacja, diageneza (twardnienie osadu), metamorfizm (przeobrażenia) skał oraz towarzyszące im zjawiska orogeniczne (górotwórcze), przetapianie minerałów i skał, intruzje różnorodnych skał magmowych i wulkanizm. Można więc powiedzieć, że w skorupie ziemskiej zachodzi ciągły ewolucjonizm, którego wyraźne efekty w większości przypadków zaznaczają się w długich odstępach czasowych, dziesiątkach tysięcy, a nawet wielu milionów lat. Niektóre z nich tworzą współczesnemu człowiekowi, pojawiają się gwałtownie, jak np. Wybuchy wulkanów czy też trzęsienia ziemi, doprowadzając do znanych nam na powierzchni ziemi kataklizmów. Ewolucjonizm ten odzwierciedla się także w zmianach warunków klimatycznych, a w konsekwencji w zakłóceniach rozwoju przyrody ożywionej (świata roślin i zwierząt). Po każdej z takich zmian, częściowo inny świat roślin i zwierząt, a w ostatnich dziesiątkach tysięcy lat również człowiek dostosowuje się do nowych warunków życia na ziemi w kontakcie z uroczym światem otaczających je różnorodnych minerałów i skał. (fragment Wstępu)

Niniejszy Atlas, to fascynujący przewodnik po świecie biblijnym. Autorzy, w sposób przyjazny czytelnikowi a zarazem wysoce kompetentny, zapraszają do przygody odkrywania często nieznanego oblicza dziejów spotkań Boga i człowieka, poprzez pryzmat "kultury kamieniem pisanej". Kamieniem nie byle jakim, lecz szlachetnym i ozdobnym - świadkiem wydarzeń radosnych ale i bolesnych, nierzadko kluczowych w dziejach ludzkości. Na kartach tego bogato ilustrowanego Atlasu, kamienie szlachetne odsłaniają swoją symbolikę oraz rolę jaka została im wyznaczona w tejże Bosko-ludzkiej przygodzie. Dzięki temu ich "tajemniczy świat" zostaje rozświetlony blaskiem głębszego zrozumienia a wydarzenia biblijne mieniące się ich różnobarwnym światłem wyłaniają się z mroku dziejów w sposób nowy i intrygujący.


do nabycia TUTAJ :.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama