Świątynia Pańska

Starotestamentowe figury Kościoła.

Jakie wnioski z eklezjalnej symboliki Świątyni Jerozolimskiej możemy wyciągnąć?

Myślę że warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, historia Świątyni Jerozolimskiej jest dla nas ostrzeżeniem. Warto przypomnieć słowa proroka Jeremiasza, który przestrzegał przed traktowaniem Świątyni jako talizmanu zapewniającego zbawienie: 

„Tak mówi Jahwe Zastępów: Poprawcie wasze postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu! Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym: Świątynia Pańska! Świątynia Pańska! Świątynia Pańska! Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego (…), wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, na ziemi którą dałem waszym przodkom od wieków po wieki!” (Jr 7,3-7)

Te słowa to również napomnienie skierowane do wiernych, aby nie traktowali czysto formalnej przynależności do Kościoła jako gwarancji zbawienia. To także obnażenie fałszywości twierdzenia: „Jestem wierzący, ale niepraktykujący!”.

Po drugie, architektura Świątyni Jerozolimskiej – zarówno Świątyni Salomona jak i Świątyni Heroda – jest obrazem Kościoła hierarchicznego, w którym każdy – zarówno kapłani i personel świątynny pełniący różne funkcje podczas sprawowania kultu, jak też wierni świeccy mają swoje określone miejsce.

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .