Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niezwykłym darem dla Kościoła

O wydarzeniach, które od zawsze były centrum wiary Kościoła, które wręcz stworzyły i tworzą Kościół.

Wydarzenie Męki i śmierci łączy się z niezwykłym czasem, kiedy Jezus przekazuje – w osobie Jana wszystkim swoim uczniom – całemu Kościołowi – Swoją Matkę.

Opis wydarzeń na Kalwarii według św. Jana ukazując Jezusa i Jego dzieło daje także odpowiedź na pytanie: kim jest Maryja i kim my jesteśmy w stosunku do Niej (J 19,25-27). W Ewangelii św. Jana Maryja występuje w dwóch scenach, które stanowią ramy tej księgi i ściśle się ze sobą łączą (J 2,1-11; 19,25-27). W Kanie Jezus rozpoczyna swoje mesjańskie dzieło („taki to początek znaków” – J 2,11), a na Kalwarii je dopełnia („potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało” – J 19,28).

Stojący pod krzyżem „umiłowany uczeń” reprezentuje wierzących w Jezusa, wszystkich, którzy będą słuchać Jego głosu i należeć będą do Jego owiec – jest on zatem reprezentantem Kościoła (J 10,16). Uczeń ów „od tej godziny wziął Ją do siebie” (J 19,27). Rzecz jasna, iż historycznie chodzi tu o fakt, iż uczeń wziął Maryję do swego domu. Jednakże, gdy dokładniej posłuchamy słów: „do siebie”, zauważymy, że chodzi tutaj o coś więcej. Ewangelista dokładnie przekaże, iż uczeń ów wziął Maryję „do swojej własności”. Własnością, czyli tym, co cechuje ucznia, jest wiara. Każdy uczeń bierze „do swojej własności” Jezusa, czyli uznaje w Nim Zbawcę. Podobnie powinien także przyjąć Maryję, czyli uznać Ją za swoją Matkę.

Św. Jan opisując wydarzenia pod krzyżem wskazuje jakie miejsce w życiu wiary ucznia, który reprezentuje wszystkich wierzących – reprezentuje wspólnotę Kościoła, winna zajmować Matka Jezusa. Od tej „godziny”, czyli od chwili zbawienia, każdy wierzący ma wspólnego z Jezusem Chrystusem Ojca niebieskiego i Matkę „Syna Bożego” według ciała. Od „godziny” uwielbienia Jezusa „umiłowany uczeń”, jako przedstawiciel Kościoła, zgodnie z testamentem Mistrza, przyjął Jego Matkę za swoją Matkę. W testamencie krzyża Ewangelista dostrzega tajemnicę wiary – ogłoszenie macierzyństwa duchowego Maryi[4]. Jako Matka Jezusa i jako nowa Ewa oraz Matka ludu czasów ostatecznych Maryja stała się na Kalwarii Matką wszystkich wierzących – matką Kościoła. W chwili śmierci, gdy Jezus składał dar życia, aby wypełnić dzieło, które Mu Ojciec zlecił, złączył się ściślej niż kiedykolwiek z Maryją i uczynił Ją Matką wszystkich uczniów.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama