Krzyżówka nr 7

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj siódma z nich.

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI MINĄŁ - ROZWIĄZANIE I WYNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ:

Zanim rozpoczniesz przeczytaj (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) o ZASADACH:.

WERSJA TRUDNIEJSZA

(Uwaga – do tej wersji nie mają zastosowania następujące wskazówki autora:
„W krzyżówkowym pytaniu o hasło prawie zawsze podana jest biblijna Księga, która dane hasło czarno na białym zawiera. Ponadto w treści pytania naj­częściej podpowiedziany jest wprost lub domyślnie podrozdział z szukanym hasłem.”)

Poziomo

1) miasto, którego mieszkańcy „z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciw Jonatana", gdy tenże żydowski wódz zadawał klęski Apoloniuszowi, wodzowi króla Demetriusza II Nikatora

5) wódz Dawidowego wojska, który wbrew rozkazowi króla „utopił 3 oszczepy w sercu Absaloma, zbuntowanego Dawidowego syna (póki co uszło mu to bezkarnie, bo miał prestiż w wojsku)

7) najstarszy z zabitych 10 synów Hamana - perskiego księcia, gotującego Żydom holokaust

10) babiloński dowódca, zdobył w 586 a.Ch.n. Jerozolimę i spalił w niej m.in. świątynię

12) poganin nawrócony przez Pawła Apostoła, adresat jednego z 3 tzw. listów pasterskich N. Testamentu

13) trzeci król Izraela (Państwa Północnego), który zdobył tron, zabijając króla Nadaba koło Gibbetonu

Pionowo

2) miejsce, do którego Pul, asyryjski król, deportował ludność zdobytego Damaszku

3) miasto, kananejskie, którego nazwę patriarcha Jakub zmienił na Betel, tj. „Dom Boga"

4) asyryjska stolica, którą - z rozkazu Boga - tytułowy bohater jednej z ksiąg ST wezwał, aczkolwiek niechętnie, do nawrócenia

5) żona Chuzy, rządcy Heroda Antypasa, udała się do grobu Jezusa

6) jego imię znaczy „Potężny jest Jahwe", a był synem i następcą Joasza, judzkiego króla

8) córka Poti Fery, egipskiego kapłana z On, matka Efraima i Manassesa, protoplastów czołowych pokoleń izraelskich

9) jedenasty miesiąc hebrajskiego roku, w którym to prorok Zachariasz, syn Berekiasza, miał od Pana wizję jeźdźców i m. in. usłyszał: „Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością"

11) „wielki" po hebrajsku: jest w tytule „wielkiego podczaszego", asyryjskiego wodza oblegającego Jerozolimę za panowania w niej króla Ezechiasza

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. do soboty 14 sierpnia do godziny 22:00.

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Wersja łatwiejsza na następnej stronie

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg