Pozostałe objawienia

"Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał..."


Fragment książki "Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa M


Przedstawiliśmy w porządku chronologicznym objawienia, jakie wspomnienia Ewangelistów przekazały intensywnie i pośpiesznie (roz­działy 41-42). Charakter fragmentaryczny, uzupełniający się i różnorod­ny tych opisów oraz rozbieżności pomiędzy nimi zwracają uwagę na fakt, że nie wszystko zostało powiedziane. Jan kończy swoją Ewangelię słowa­mi, których dotąd nie przytaczaliśmy:

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać (J 21,25).

Jan kończy opis ukazania się Jezusa nad brzegiem jeziora (ostatniego, jakie podaje), mówiąc:

To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał (J 21,14).

Trylogia Janowa

Istotnie, Ewangelia Jana mówi tylko o trzech oficjalnych objawie­niach się Jezusa zebranym Apostołom: wieczorem w dniu Zmartwych­wstania, za osiem dni z udziałem Tomasza, wreszcie w Galilei na brzegu jeziora. Miały jednak miejsce jeszcze inne objawienia, o których wspo­mnieliśmy w oparciu o Ewangelię Jana, który wraz z Mateuszem opowia­da o ukazaniu się Jezusa Marii Magdalenie oraz o Ewangelię Łukasza, który opisuje spotkanie z uczniami w drodze do Emaus. Jan nie wprowa­dza tych opisów do swojego tekstu, ponieważ opowiada tylko o ob­jawieniach oficjalnym świadkom wiary, założycielom Kościoła: kolegium apostolskiemu.

Odmienna tetralogia Łukasza

Należy wspomnieć objawienie się Jezusa uczniom w drodze do Emaus, opowiedziane przez Łukasza. Jan nie bierze tego jednak pod uwagę, bowiem uczniowie ci nie należeli do kolegium Dwunastu. Łukasz wspomina także o ukazaniu się Jezusa Piotrowi w dniu Zmartwychwstania, zapewne przed południem (Łk 24,34). Objawienie to jest jak najbardziej oficjalne i jest potwierdzone przez św. Pawła (1 Kor 15,5). Oprócz tego objawienia się Jezusa Jedenastu wieczorem w święto Paschy w dniu Wniebowstąpienia (rozdz. następny, razem jest cztery) i inne (niezliczone), które są sygnalizowane w Dziejach Apostolskich bez podania szczegółów.

Pięciokrotne ukazanie się Jezusa według Pawła

Apostoł Paweł zasługuje na to, by go zacytować, ponieważ pisał już o tym około roku 50, być może jeszcze przed Ewangelistami. Stre­ścił objawienia Chrystusa w sposób zaskakujący. Powiedział bowiem:

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy [...], że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi (por. Łk 24,34). Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi (1 Kor 15,3-8).
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg