Czy Ewangelie są pewne?

Świadectwo Ewangelii nie jest neutralne. Jaką przypisać im wiarygodność?

 

 

 

 

 

 

A może to rzeczywiście prawda?

Uzyskujemy dyplomy z historii, chociaż nie drasnęliśmy nawet sprawy istnienia tajemniczego żydowskiego cieśli, który rozdarł dzieje na dwie części: przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie.

Otrzymujemy wszelakie dyplomy z literatury klasycznej, otrzas­kani jesteśmy z całą grecko-rzymską mitologią opartą na tekstach źródłowych. Ale przy tym nie spotkaliśmy nigdy greckich zdań No­wego Testamentu.

Zadziwiające: odmierzanie czasu kończy się na Jezusie i od Niego zaczyna się na nowo. A On tymczasem jest jakby ukryty.

Lub też puszcza się Go w niepamięć, albo uważa za rzecz oklepaną.

Nawet księża, popi i pastorzy mówią o Nim mało. Owszem, dla uczciwości, każdej niedzieli powołują się na Niego w milionach przemówień, homilii, kazań...

Jednakże zbyt często odnosimy wrażenie, że dla nich wiara w Jezusa nie stanowi żadnej trudności. Jest to raczej fakt oczywisty. Budujemy też uczone konstrukcje na temat Ewangelii; ilu jest jednak takich, co wraz ze swymi słuchaczami schodzą do suteren, by sprawdzić, czy naprawdę założono fundamenty?

Niewielu także dziś stara się upewnić o sile kamienia węgiel­nego, na którym - jak twierdzą - opierają się zarówno ich wiara, jak i ich Kościoły.

VITTORIO MESSORI

Opinie o Jezusie, umacz. T. Jania

s. 11-12, wyd. „M", Kraków 1994


Ten znakomity włoski dziennikarz, wychowany w bardzo zdecydowanym antyklerykalizmie, doznał wstrząsu przy czytaniu czterech ewangelii. Powiedział sobie: To zdumiewające, ale czy prawdzi­we?" Jego dzieło poświęcone Pascalowi stanowi owoc dwunastu lat poszukiwań. Przetłumaczone na dwadzieścia cztery języki, stało się jednym z bestsellerów naszych czasów.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg