Nowe stworzenie. Biblijny wideokomentarz

Andrzej Macura

dodane 15.04.2019 11:30

Biblijny wideokomentarz na Wigilię Paschalną.

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana Wiara.pl Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój

Niegdyś Bóg nas stworzył. Wprawdzie nie tylko jako istoty z tego, materialnego świata, ale i istoty należące do świata duchowego, ale ciągle byliśmy tylko Jego stworzeniem. W Chrystusie staliśmy się Bożymi dziećmi. I dziedzicami nieba, wieczności, nieśmiertelności...

Grzech, który zniszczył pierwsze stworzenie, był wynikającym z braku zaufania do Biga nieposłuszeństwem wobec niego. Cała historia zbawienia, to historia odbudowywania tego zaufania. Aż do Chrystusa, który będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem zaufał Ojcu aż do śmierci. I w ten sposób świat i my, ludzie, zostaliśmy odnowieni: staliśmy się, o ile w Jezusa wierzymy, nowymi stworzeniami.

Jeśli jestem nowy, to bez sensu, żebym żył jak stary, prawda?

Portal Wiara.pl 183 Biblijne konteksty Wigilia Paschalna