WIGILIA PASCHALNA

Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej „Vocatio” i Księgarni św. Wojciecha (www.mojeksiazki.pl), które wyraziły zgodę na publikację fragmentów wydawanych przez nie pozycji, przedstawiamy czytelnikom cykl: „Zrozumieć Słowo”. Będziemy starali się ukazywać w nim fragmenty Pisma Świętego przewidziane w Liturgii w kontekście historycznym, kulturowym i teologicznym.
Mamy nadzieję, że pomoże to czytelnikom w pełniejszym przeżywaniu spotkania z Chrystusem podczas Eucharystii oraz w coraz lepszym odczytywaniu skierowanego do nas Słowa Bożego i wprowadzaniu go w życie. Zapraszamy do lektury i refleksji.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIGILIA PASCHALNA

Na tę Wigilię, która jest matką wszystkich wigilii, lekcjonarz podaje dziewięć czytań z Pisma Świętego: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego (epistoła i ewangelia).
Jeśli wymagają tego okoliczności, można zmniejszyć liczbę czytań ze Starego Testamentu. Należy zawsze pamiętać o tym, że czytanie Słowa Bożego stanowi podstawową część Wigilii Paschalnej. Powinny więc być przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, a w przypadku naglącym, przynajmniej dwa. Nigdy jednak nie wolno opuścić czytania z 14 rozdziału Księgi Wyjścia (III czytanie).

 

Pierwsze czytanie  – Rdz 1, 1 - 2, 2 (i Psalm 104 lub 33)
Drugie czytanie – Rdz 22, 1-18 (i Psalm 16)
Trzecie czytanie – Wj 14, 15 - 15, 1 (i Psalm - Wj 15,1.2.4-5.17ab-18)
Czwarte czytanie – Iz 54, 4a. 5-14 (i Psalm 30)
Piąte czytanie – Iz 55, 1-11 (i Psalm - Iz 12,2.3-4b.4cd-5)
Szóste czytanie – Ba 3, 9-15. 32 - 4, 4 (i Psalm 19)
Siódme czytanie – Ez 36, 16-17a. 18-28 (i Psalm 42)
Epistoła – Rz 6, 3-11 (i Psalm 118)
Ewangelia w roku A - Mt 28,1-10
w roku B - Mk 16,1-7
w roku C - Łk 24,1-12
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg