Od słowa do Słowa

Andrzej Macura

publikacja 25.01.2021 09:43

4 niedziela zwykła roku B

To tez może być jedna z dróg do zbawienia Swadhin Das z Pixabay To tez może być jedna z dróg do zbawienia

Zrozumieć siebie, zrozumieć, poznać Boga... Czytania tej niedzieli niosą wiele treści. Ale między innymi są przypomnieniem, że nas, niegodnych oglądania Boga Jezus uczynił godnymi, że Bóg stanowczo nie chce by panował nad nami diabeł i że droga do Boga może wieść także przez prozę codziennych obowiązków.