Refleksja na dziś

Poniedziałek 21 marca 2011

Czytania » Miarą dobrą

Wołanie i odpowiedź. Ci, którzy zgrzeszyli, zbłądzili i popełnili nieprawość – i Ten, który jest miłosierny. Ci, którzy są zbuntowani – i Ten, który przebacza.

W jakiś sposób nasze szczęście jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy otworzyć usta, by otrzymać Pokarm na wieczność, wystarczy uklęknąć, by doświadczyć radości czystego sumienia. Tylko czasem tak trudno uwierzyć, że odpowiedzią na nasze zło jest łaska. Że miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą Bóg chce wsypać w zanadrza nasze. Właśnie wtedy, kiedy uświadamiamy sobie własny grzech, czujemy wstyd na twarzach; właśnie wtedy, kiedy wołamy do Boga, upokorzeni własną słabością – On odpowiada.

 

Pytania do rachunku sumienia:

  1. Czy doświadczenie własnej słabości skłania mnie do wołania do Boga, ufności Jego łasce?
  2. Czy podejmuję pokutę za własne grzechy?

 

Drogowskazy Jana Pawła II:

Kościół, który sercem swym obejmuje wszystkie serca ludzkie, prosi Ducha Świętego, o szczęście, które tylko w Bogu może znaleźć ostateczne urzeczywistnienie: o radość, której „nikt (...) nie zdoła odebrać”, o radość, która jest owocem miłości, a zarazem Boga, który jest Miłością; prosi o „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”, na których wedle św. Pawła polega „królestwo Boże” (Dominum et Vivificantem, 67).

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka

Poniedziałek, 2. tydzień Wielkiego Postu

Przeczytaj komentarze | 3 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

2 IdaM 21.03.2011 17:22
Podoba mi się prorok Daniel, sposób w jaki zwraca się do Boga i słowa, które do Niego kieruje:
"Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas.... bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie".
Mój wstyd bywa przed człowiekiem wobec którego źle się zachowałam, czasem przed kapłanem przy spowiedzi, wstyd przed samą sobą ale wstyd przed Bogiem? Próbuję odnaleźć choćby jeden moment w swoim życiu gdy pojawił się wstyd wobec Boga.
9 mama 21.03.2011 10:40
Rekolekcje ze Słowem Bożym – 21 marca- rekolekcje odbywające się w pewnej parafii

Poniedziałek, 21 marca – Łk 6, 36-38

Oto zestaw prostych i jasnych wskazówek dla dobrego życia: tak postępuj (bądź miłosierny, odpuszczaj winę, dawaj szczodrze), a tak nie rób (nie osądzaj, nie potępiaj). Wszystkie dotyczą mojego stosunku do bliźniego. A nagrodą za takie postępowanie jest miłosierdzie Dobrego Ojca wyrażane przez nie osądzanie, nie potępianie, odpuszczenie win dane mi według miary „dobrej, natłoczonej, utrzęsionej i opływającej wsypanej w zanadrze” – po prostu bezmiar miłosierdzia…
10 mama 21.03.2011 10:36
Rozważanie do ewangelii:

Antoine de Saint-Exupery napisał, że ciało nasze karmi się tym, co otrzymujemy, a dusza karmi się tym, co dajemy – samym tylko dawaniem.
Te jego słowa są właściwie parafrazą dzisiejszej Ewangelii. Istotnie, prawdziwe nasycenie duchowe, które jest gwarancją szczęścia, może nastąpić tylko przez obdarowywanie i uszczęśliwianie innych. Dając, otrzymujemy.
Szkoda, że z takim trudem przychodzi nam w to uwierzyć, bo nasze skąpstwo bardzo utrudnia Bogu obdarowywanie nas.

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,527,uwaga-wyrachowanie-szkodzi-lk-6-36-38.html

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama