Refleksja na dziś

Sobota 3 października 2015

Czytania » Tajemnice królestwa

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21b).

Jezus wchodzi w uwielbienie Boga jako reakcja na odrzucenie ze strony mieszkańców Galilei. Dzięki temu odkrywa Jego zamiary. W każdym pokoleniu, podobnie jak w czasach Jezusa, są „mądrzy i roztropni”. Jednak to „prostaczkowie” zyskują pochwałę ze względu na swoją otwartość na słowo Boże i uległość wobec Bożego Ducha. Przyjęcie objawiającego się Boga następuje na poziomie zamknięcia lub otwarcia na Jego łaskę.

Abym mógł poznać Osobę Jezusa, Jego słowa i czyny, potrzebuję wewnętrznej dziecięcej ufności, prostoty i otwarcia. Są one możliwe w klimacie bojaźni Bożej, dzięki której mogę przezwyciężać ziemskie obawy i być wolny od opinii innych ludzi.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Upili się młodym winem NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ

Sobota 26. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama