Refleksja na dziś

Czwartek 20 kwietnia 2017

Czytania » Świadek zmartwychwstania

W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego Łk 24

Zmartwychwstały ukazuje się swoim uczniom, pozwala zobaczyć im swoją nową cielesną naturę. Udowadnia, że nie jest duchem. Spożywa z nimi pokarm, pokazuje rany ukrzyżowania. Uświadamia, że przez to spotkanie stali się jednocześnie świadkami Jego zmartwychwstania. Tłumaczy, że było ono zapowiadane przez proroków, a teraz oni, jako świadkowie będą w Jego imię głosić nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.

Nie widziałam Jezusa Zmartwychwstałego na własne oczy, jak Jego uczniowie, ale doświadczyłam wielu łask w moim życiu płynących ze zmartwychwstania. Przyjęłam chrzest, mogę oczyszczać serce w sakramencie pokuty, a nade wszystko łączyć się z Jezusem w Eucharystii. Czy dzięki tym wielkim łaskom, jestem prawdziwym świadkiem Jego zmartwychwstania?

Jednego Serca Jednego Ducha Jezus zwyciężył - Jednego Serca Jednego Ducha 2014

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama