Refleksja na dziś

Piątek 8 czerwca 2018

Czytania » Serce za serce

…jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 34).

To przebicie Serca Chrystusa było konieczne dlatego, żeby nie została najmniejsza wątpliwość, iż Chrystus istotnie umarł. A z przebitego Serca Zbawiciela wypłynęły krew i woda, dając początek sakramentom Kościoła.

Patrząc na ofiarę Jezusa uświadamiamy sobie, że nasza ofiara jest czymś małym, znikomym. Ale Pan prosząc nas o niewiele, daje nam dużo – samego Siebie. Natomiast nas prosi o dobrą wolę w zwyczajnym życiu, o otwarte serce, byśmy chcieli być lepsi, abyśmy przyjęli Jego, który ofiaruje nam Siebie w Eucharystii.

Serce Jezusa włócznią przebite jest dla nas zachętą, by mieć serca otwarte na Boga i oczy skierowane na potrzeby bliźnich.

Ty, Panie, dajesz Siebie nam,
By naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz,
Jak miłością, prawdą żyć.
 
Lednica2000 Siewcy Lednicy - Niech miłość Twa

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg