Refleksja na dziś

Sobota 2 marca 2019

Czytania » Kwestia zaufania

Zwykło się mówić, że dzieci są przyszłością, że młodzi to jutro świata, Kościoła. Boża obecność w ich życiu, Jego dotykalne błogosławieństwo wydaje się więc tym bardziej niezwykle istotne.

Czy my widzimy przyszłość w takich kategoriach? Czy jutro jest dla nas ogarnięte Bożą mocą, Bożą obecnością? Nie wiemy, co się wydarzy, martwić się możemy o wiele rzeczy się martwić, wielu możemy się lękać. „Lecz – jak mówi Pismo – łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców”.

Dlatego nasze miejsce jest tam, z nimi – z dziećmi, które przyszły otrzymać Jezusowe błogosławieństwo.

Katarzyna Solecka

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama